18/8/12

El proper 19 d'agost... EL RETORN D'UN SO MÀGIC al Youtube.

Commemorant el 26è aniversari de la desaparició d'Esteve Fortuny, volem compartir el seu record amb l'homenatge celebrat el passat 25 d'agost dins del marc de les Festes Alternati

ves de Sants 2011.

Gravat i editat per: Latele.cat

...Un espectacle, un petit somni, d'un poble que per uns instants vol agrair-te i recordar-te dins del mar alegre de les teves tonades. Va per tu Esteve!...

Iniciativa popular per a la memòria d'Esteve Fortuny